Détail de la publication

Publication

Gemengeblad N°36 2017-03

  • Gemengeblad

​Iwwersiicht
Elections communales 2017  Säit 3
Resonord: table de conversation «Français»,»Luxembourgeois»  Säit 7
Gemeinderatssitzung vom 26. Juni 2017  Säit 8
Réunion du conseil communal du 26 juin 2017 (Rapport succinct)  Säit 15
Tour de France ass zu Wëntger passeiert den 3. Juli 2017
Impressiounen van dësem extraordinairen Dag Säit 17
Club Haus op der Heed Säit 18
Schulklassen des 4.Zyklus und erneuerbare Energien Säit 20
Sozial, nachhaltig und einzigartig Säit 21
BabyKrees Helzen Säit 22
Youth4Work - Coaching für Jugendliche ohne Arbeit
oder Ausbildung im Redinger Kanton Säit 23
Kampagne zur Umweltsensibilisierung im Zyklus 3.2 in Wintger  Säit 24
BUMMELBUS: la mobilité sur demande ! Säit 25
Nationalfeierdag 2017 Säit 26
Kulturpräis 2017 Posthum Éierung fir de Camille Arend Säit 27
15 Erdumrundungen in 10 Jahren Säit 28
10. Auflage der «24 Stonnen Vëlo Wëntger» Säit 30
Großartige Glaskunst in Asselborn Säit 32
Bericht Sicherheitskommission 2013-2017 Säit 34
OekoStroum Weiler dankt den Bürgern der Gemeinde Wintger  Säit 36
OekoStroum Weiler, remercie les citoyens de Wincrange Säit 40
SuperDrecksKëscht Säit 42
LIEBHER 2017 ITTF European Table Tennis Championships Säit 44
Gemeinderatssitzung vom 18 September 2017 Säit 45
Réunion du conseil communal du 18 septembre 2017 (Rapport succinct) Säit 51
Mëttesdësch Wëntger Säit 53
Arbeiten in unserer Gemeinde Säit 54
Calendrier des manifestations Säit 56

Télécharger