Détail de la publication

Publication

Gemengeblad N° 21 2012-03

  • Gemengeblad

Aussergewéinlich Visite zu Lëllgen Säit 2 Déi nei Maison Relais Säit 3 Gemeinderatssitzung vom 11. Juni 2012 Säit 5 Ehrung verdienstvoller Bürger in Wintger Säit 12 RESONORD «La plateforme d’inclusion et de solidarité» Säit 15 Schulorganisation 2012 - 2013 Säit 16 Vakanzateliëen 2012 Säit 20 Mir wäerten Iech vermessen Säit 23 2. Porte ouverte - Wëntger Pompjeeën Säit 24 Myenergy infopoint Säit 24 Rauchmelder Säit 25 Ee Bôm fiir den neien Gemengerôt Guy Scholzen Säit 27 Ee Bôm fiir den neien Gemengerôt Fönny Piret Säit 28 Goldenes Priesterjubiläum vonn Pfarrer Michel Bock Säit 29 Scheckiwwerreechung vam Guy a Fönny Säit 29 Formatioun fir Formateuren Säit 30 Luxemburgisch Kurse / Cours Luxembourgeois, Derenbach Säit 31 Computerkurse in Wincrange Säit 32 24 Stonnen Velo Wëntger Säit 33 Bummelbus Säit 37 Arbeiten in unserer Gemeinde Säit 38 Calendrier des manifestations Säit 40

Télécharger