Manifestations liste

 • wincrange

  Zu Helzen am Veräinssall Org.: Jeunesse Helzen-Houffelt-Weiler

 • wincrange

  Gala Concert

  Zu Wentger am Centre Culturel Org.: Wentger Musik

 • wincrange

  Gala Concert

  Zu Wentger am Centre Culturel Org.: Wentger Musik

 • wincrange

  Zu Boxer am Veräinssall Org.: Jeunessen Aasselburren & Boxer

 • wincrange

  Zu Tratten am Veräinssall Org.: Jeunesse Tratten

 • wincrange

  Zu Boxer am Veräinssall Org.: Jeunessen Aasselburren & Boxer

 • wincrange

  Zu Boxer am Veräinssall Org.: Jeunessen Aasselburren & Boxer

 • wincrange

  Turnéier Nico Jacobs & Syvies Leyder

  Zu Wëntger an der Sportshall Org.: Volleyball Wëntger

 • wincrange

  Zu Boxer am Veräinssall Org.: Jeunessen Aasselburren & Boxer

 • wincrange

  Zu Boxer am Veräinssall Org.: Jeunessen Aasselburren & Boxer

 • wincrange

  Zu Heesdreff am Veräinssall Org.: Jeunesse Heesdreff-Wentger

 • wincrange

  Zu Boxer am Veräinssall Org.: Jeunessen Aasselburren & Boxer

 • wincrange

  Zu Helzen am Veräinssall Org.: Chorale St Cécile Hachiville-Hoffelt-Weiler

 • wincrange

  Zu Boxer am Veräinssall Org.: Jeunessen Aasselburren & Boxer

 • wincrange

  Zu Boxer am Veräinssall Org.: Jeunessen Aasselburren & Boxer

 • wincrange

  Zu Heesdreff am Veräinssall Org.: Jeunesse Heesdreff-Wentger

 • wincrange

  Zu Heesdreff am Veräinssall Org.: Jeunesse Heesdreff-Wentger

 • wincrange

  Zu Tratten am Veräinssall Org.: Veteranen AS Wëntger

 • wincrange

  Zu Asselburren am Veräinssall Org.: Duarrefatelier Aasselburren