Manifestations liste

 • wincrange

  Zu Helzen am Veräinssall Org.: Jeunesse Helzen-Houffelt-Weiler

 • wincrange

  Zu Tratten am Veräinssall Org.: Jeunesse Tratten

 • wincrange

  Zu Boxer am Veräinssall Org.: Entente Boxer

 • wincrange

  Zu Boxer am Veräinssall Org.: Jeunesse Aasselburren an Boxer

 • wincrange

  Zu Boxer am Veräinssall Org.: Jeunesse Aasselburren an Boxer

 • wincrange

  Zu Heesdreff am Veräinssall Org.: Jeunesse Heesdreff-Wentger

 • wincrange

  Zu Wëntger an der Sportshall Org.: Volleyball Wëntger

 • wincrange

  Zu Béigen am Veräinssall Org.: Chorale Béigen-Lëllgen-Stackem

 • wincrange

  Zu Wëntger am Centre Culturel Org.: Wëntger Musik

 • wincrange

  Zu Boxer am Veräinssall Org.: Jeunesse Aasselburren an Boxer

 • wincrange

  Zu Boxer am Veräinssall Org.: Jeunesse Aasselburren an Boxer

 • wincrange

  Zu Helzen am Veräinssall Org.: Chorale Helzen-Houffelt-Weiler