Actualité

Sensibilisation - dangers causés par le littering


L' Ëmweltberodung Lëtzebuerg, le Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et l'Administration de l'Environnement sensibilisent quant aux dangers causés par le littering. 

-

D' Ëmweltberodung Lëtzebuerg, de Ministère fir Ëmwelt, Kilma an nohalteg Entwécklung an d'Ëmweltverwaltung sensibiliséieren op d' Gefore vum Littering. ​