Actualité

Collecte des déchets


Changement de la collecte des déchets pour 2022


 - Collecte des déchets ménagers : vendredi

--> Une collecte supplémentaire est prévue le lundi, 3 janvier 2022​


- Collecte biodéchets : mardi


- Collecte déchets encombrants : lundi

 --> La première collecte en 2022 aura lieu le 3 janvier. Prière d'informer la commune jusqu'au mercredi, 29 décembre à 17h00. 

---------------------------
Ännerunge vun der Offallsammlung fir 2022


- Sammlung vum Haushaltsoffall: Freides

--> Eng zousätzlech Sammlung ass nach Méindes, den 3. Januar 2022 virgesinn.


- D' Bio-Sammlung: Dënschdes


Sperrmüll: Méindes

--> Déi éischt Sammlung 2022 fënnt den 3. Januar statt. Informéiert w.e.gl. d' Gemeng bis Mëttwochs, den 29. Dezember ëm 17:00 Auer.Offallkalenner 2022